DISCLAIMER

 

Deze website wordt u kosteloos aangeboden door Anne Mulder Producties. Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Anne Mulder Producties haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Anne Mulder Producties ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. In geen geval zal Anne Mulder Producties aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, consequente en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is Anne Mulder Producties op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.

Als u niet tevreden bent over het functioneren van deze website of een gedeelte ervan is het uw exclusief recht geen gebruik meer te maken van deze site. www.anne-mulder.com is onderhevig aan het Nederlands recht. Elke gebruiker van deze website die de site of het bedrijf rechterlijk wil vervolgen zal dit in Nederland moeten doen.

Creatie is de wijze waarop mijn ziel tot expressie komt in dit leven.