Creatie is de wijze waarop mijn ziel tot expressie komt in dit leven.