DIEPTEPSYCHOLOGIE

Dieptepsychologie of te wel Analytische psychologie van de Zwitserse arts en psychiater Carl Gustav Jung.

De dieptepsychologie gaat niet zozeer over symptoombestrijding, maar richt zich op de onderliggende oorzaken. In onze drukke levens raken we soms vervreemd van onze innerlijke belevingswereld, waardoor het leven zinloos kan voelen. De dieptepsychologie wil ons weer verbinden met onze innerlijke natuur, zodat we onszelf beter leren kennen en begrijpen. Dit geldt niet alleen voor het individu, maar ook voor de samenleving als geheel, aangezien deze met elkaar verbonden zijn.

De huidige maatschappij is extravert en gericht op uiterlijk vertoon, waardoor het onbewuste soms op een negatieve manier naar boven komt.

De dieptepsychologie streeft ernaar om de mens weer in contact te brengen met zijn innerlijke beleving en levenskracht. Hierbij speelt de ontdekking van archetypische patronen en hun rol in ons leven een belangrijke rol. Elk mens doorloopt volgens Jung een individuatieproces, waarbij individu en collectief met elkaar verbonden zijn. Veranderingen in het individu zullen dan ook een weerspiegeling hebben in de maatschappij.

De dieptepsychologie maakt het onbewuste bewust door niet-bewuste processen zichtbaar te maken en te begrijpen. Hierdoor ontstaat een brug tussen het bewuste en onbewuste. Deze diepgaande psychologische verandering kan alleen van binnenuit plaatsvinden, vanuit de diepte van onze psyche. Dit verklaart waarom het dieptepsychologie wordt genoemd.